มี  72  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  • โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
ที่ ชื่อ-สกุล อายุ ตำแหน่ง วุฒิ สาขา
1 น.ส.ชาลินี สอนสมฤทธิ์ 27 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ ปวช. การบัญชี
2  น.ส.วรุณยุพา ข้ามสาม 28  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ บธ.ม.  บริหารธุรกิจบัณฑิต
3  น.ส.ศศิลดา วัลลภัย 28  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ  ปวส. การบัญชี
4  นางจิราพร  ทากูล 37  เจ้าหน้าที่ธุรการ  อคศ. ปฐมวัย
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
42 ถนนเหมืองแดง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ 0-5451-1404 โทรสาร 0-545-2781

ลิขสิทธ์

ลิขสิทธิ์ © 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง จ.แพร่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Premium Templates