มี  83  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  • โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง สังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ตั้งอยู่เลขที่ 42 ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีพนักงานครูจำนวน 69 คน (แยกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน และครูปฏิบัติการสอน จำนวน 66 คน) มีพนักงานจ้างสอนจำนวน 10 คน บุคลากรสนับสนุนการสอน (ผู้ช่วยพนักงานการเงินและบัญชี) จำนวน 3 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 คน และลูกจ้างประจำ (ภารโรง) จำนวน 2 คน เปิดสอนระดับการศึกษาปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน 45 ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ 15 ไร่ 49 ตารางวา

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

ฮ่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
42 ถนนเหมืองแดง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ 0-5451-1404 โทรสาร 0-545-2781

ลิขสิทธ์

ลิขสิทธิ์ © 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง จ.แพร่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Premium Templates