มี  77  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

  • โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง

1) ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางมุกดา ศิริวาท วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิตสาขา การบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561
2) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานตำแหน่ง) จำนวน 2 คน
        2.1 นายกฤษดาเดช รัตนพันธุ์จักร์ วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รับผิดชอบฝ่ายแผนและงบประมาณ และฝ่ายบุคลากร
        2.2 นายอนิรุทธิ์ สมร วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา รับผิดชอบฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารทั่วไป

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
42 ถนนเหมืองแดง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทรศัพท์ 0-5451-1404 โทรสาร 0-545-2781

ลิขสิทธ์

ลิขสิทธิ์ © 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง จ.แพร่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า เป็นซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Premium Templates