เชิญชวนชม โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง บล็อกสร้างสรรค์ด้วยมือเรา โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง จังหวัดแพร่